Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. We besteden veel zorg aan het up-to-date houden van alle informatie op deze website, maar eventuele fouten of vergissingen kunnen niet altijd worden voorkomen. Mooi Vakanties is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan deze fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen van de site. Mooi Vakanties kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze wordt gebruikt.